Přezutí na kvalitní zimní pneumatiky

12. 3. 2017

Zimní pneumatiky jsou při nízkých teplotách prokazatelně bezpečnější než letní pneumatiky. V zatáčkách a při brzdění lépe drží směr. Zimní pneumatiky by se měly používat vždy, jakmile průměrná teplota poklesne pod 7 °C. Při nízkých teplotách totiž letní pneumatiky tzv. tuhnou, ztrácí přilnavost a jejich jízdní vlastnosti se rychle zhoršují. Brzdná dráha se prodlužuje až o polovinu. Směs zimních pneumatik je oproti letní měkčí a zachovává si přilnavost i v hlubokých mrazech.

Díky dezénu a uspořádání drážek zimní pneumatiky lépe odvádí vodu a sníh. Pneu se zimním dezénem také lépe zabírá a má lepší samočisticí schopnosti. Dezén spolu se směsí zaručí, že se v zimě snadno rozjedete i na kluzkém povrchu.

Od 1.11.2012 je dle legislativy potřeba mít zimní obutí. Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. ukládá nově povinnost použít zimní pneumatiky při provozu vozidel na pozemních komunikacích od 1.11. do 31.3., pokud se na silnici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy a nebo lze vzhledem k aktuálnímu počasí předpokládat, že by tam mohla být. Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg, mají povinnost použití zimních pneu na všech kolech s hloubkou dezénu nejméně 4 mm.

Komfort zimních pneumatik je srovnatelný s letními. Dnes jsou zimní pneumatiky stejně atraktivní jako letní. Shodná je také nízká hlučnost a rychlostní kategorie.
Dobrá volba nejsou ani univerzální pneumatiky pro celoroční provoz. Ty jsou vždy kompromisem a nikdy nenahradí vlastnosti zimních pneumatik.

Jednou z povinností pojištěného je dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě. V případě porušení této povinnosti postupuje pojistitel v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který v §17 mimo jiné ustanovuje, že pokud mělo porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.