Svařování autoplastů

V dnešní době, má většina dopravních prostředků součásti karoserií, z nejrůznějších plastových dílů, které mohou zlepšit, jak celkový vzhled v případě nárazníků, masek chladičů, tak i neméně důležitý prvek funkčnosti.

Nejčastěji používané plasty v automobilovém průmyslu, se nazývají termoplasty. Zahřátím ,tyto plasty změknou a lze je kvalitně tvarovat a svařovat, ale jen za předpokladu dodržení předepsaných teplot pro různé typy termoplastů. Teploty pro sváření jsou v rozmezí 270 °C až 400 °C, dle použitého materiálu.

Při poškození menší dopravní nehodou, nebo jiným způsobem, lze plasty velmi efektivně opravit svařením, za pomoci, v našem případě horkovzdušného přístroje Leister.

Různé druhy poškození, jako jsou zlomené části , praskliny, boule, případně chybějící materiál, lze opravit a tím ušetřit peníze za koupi nového dílu. Při dodržení správného postupu, se zachová pevnost součásti a ta může v krátké době vypadat jako nová. Případně kombinací svařování, následného tmelení a přelakování, nezůstanou na opravovaném dílu viditelné stopy po opravě.

Identifikace plastů

Většina výrobců motorových vozidel, značí součásti z termoplastů identifikačním kódem na vnitřní straně součásti (např. ABS nebo PP/EPDM).Pokud nejsou uvedeny žádné informace o typu plastu, lze se pokusit o určení druhu plastu zkušebním svarem, na vnitřní straně součásti.

Cena svařování se stanovuje v rozsahu poškození od 100 Kč.